Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma Ajansı Destekleri Genel Bilgiler

Kalkınma Ajansları, sorumlu olduğu bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla, bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlamaktadır.

Kalkınma ajanslarının mali ve teknik destekleri söz konusu. Mali destekler olarak faiz desteği, doğrudan finansman desteği, faizsiz kredi desteği olmak üzere üç tür destek mekanizması sunuluyor. Doğrudan finansman desteği ise doğrudan faaliyet desteği, proje teklif çağrısı ve güdümlü proje desteği olarak üçe ayrılıyor. Mali destekler gibe niteliğinde olup, her yıl farklı konularda program içeriği oluşturuluyor.

Bakanlığın verilerine göre, 2008 – 2014 döneminde doğrudan faaliyet desteği kapsamında ajanslara 4 bin 624 adet proje başvurusu yapılırken, bunlar içinden 1355 projeye 72,5 milyon TL’lik kaynak sağlandı. Teknik destek kapsamında ajanslara 7 bin 784 adet proje başvurusu yapılırken 4 bin 38 proje desteklendi ve bu projelere 29 milyon TL kaynak kullandırıldı. Güdümlü proje desteği kapsamında ise 38 proje destek buldu ve 135 milyon TL hibe desteği sağlanarak eş-finansman dahil 215 milyon TL2lik kaynak harekete geçirildi. Kalkınma ajansları tarafından girişimcilere hibe edilen tutar ise 2 milyar TL’ye ulaştı.

Nasıl Destek Alınıyor?

Kalkınma ajanslarından destek almak için şöyle bir prosedür izleniyor. Ajanslar ilk olarak bölge planı ve yıllık çalışma programında belirtilen öncelikler doğrultusunda destek programına ilişkin bilgileri içeren başvuru rehberlerini yayınlıyor. Başvuru rehberinde uygun başvuru faaliyetler ve maliyetlerle ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Ajanslar, söz konusu başvuru rehberi programlarını, bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerle kamuoyuna tanıtıyor. Proje sunmak isteyenler başvuru rehberinde ifade edilen hususlar doğrultusunda proje başvurularını hazırlayarak son başvuru tarihinden önce istenilen formatta ajansa sunuyor.

Sunulan proje başvuruları ön inceleme, bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen teknik ve mali değerlendirme, değerlendirme komitesi incelemesi ve son olarak yönetim kurulu onayı aşamalarından geçiyor. Sonuçlar her bir ajansın kendi web sitesi üzerinden kamuoyuna ilan edilerek, başarılı projeler sözleşme için davet ediliyor.

Destek Almak İçin İzlenecek 5 Adım

1. İlk adımda girişimci, yatırım yapacağı sektörü, alanı, yeri (OSB, farklı şehir vb.) belirlemeli veya zihninde olanı kesinleştirip farklı önerilen almak için yatırım yapmak istediği yerdeki yatırım destek ofisini ziyaret etmeli.

2. Kararlaştırılan yatırım konusunun, akılcı, bölgeye ve pazara hitap eden, yenilikçi ve sürdürülebilir olmasına dikkat edilmeli ve yatırım konusunun ajansların mali destek programları kapsamında olup olmadığı sorgulanmalı.

3. Eğer söz konusu sektör ile ilgili ajans desteği var ise yatırımcı başvuruyu nasıl yapacağını öğrenmek için başvuru rehberine ajans sitelerinden ulaşmalı.

4. Girişimci ve yatırımcı projenin online sisteme nasıl girileceğinin öğretildiği KAYS bilgilendirme toplantılarına katılmalı.

5. Yatırımcı başvuru rehberinde belirlenen esaslar ve süre içerisinde projesini yazmaya/yazdırmaya başlamalı ve bu süreçte özellikle yatırım destek ofislerindeki uzmanlar ile sürekli irtibat halinde olup ajansların teknik yardım masası desteğinden yararlanmalıdır.