Kırsal Kalkınma Projeleri

Kırsal Kalkınma Hibe Projeleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nın, tarım üreticilerinin kalkınma yatırımları için kırsal alanlarda şirket, kooperatif ve benzeri kurumlar aracılığıyla hazırlayacakları projelere hibe sağlanmak üzere Üretici Örgütlerinin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi Projesi (IRFO) kapsamında Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü (TEDGEM) koordinasyonunda “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi” (KKYDP) programını başlatmıştır.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve pazarlanmasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile bu kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımlarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla hibe desteği vermesini amaçlayan kırsal kalkınma programıdır. Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hibe programı kapsamında başvurularda 1.500.000.-TL ye varan miktarlarda hibe destekleri verilmektedir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yürütülecek olan “Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı” uygulamaları için  81 il kapsamında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlar ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin rehabilitasyonu yatırımlarına yönelik olarak her yıl yayınlanacak olan rehberde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlayacakları hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmeleri sonucunda uygun bulunanlar programa alınmakta ve hibeye esas proje tutarlarının, ekonomik yatırımlara yönelik olanlarında % 50’si (elli), toplu basınçlı sulama sistemine yönelik olanlarında ise %75’i (yetmişbeş) hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanmaktadır.

Aşağıdaki konulardaki projeler desteklenmektedir:

  • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar,
  • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
  • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
  • Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yeni yatırımlar,
  • Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretimine yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
  • Un, karma yem ve zeytinyağı konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez.
  • Koyun, keçi ve manda konularında modern sabit yatırım projeleri desteklenir.

Kimler Başvuruda Bulunabilir:

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programına, 81 ilde tarımsal ürünlerin işlenmesi alanında faaliyet gösteren; Gerçek kişiler (Bireyler), Tüzel kişiler, (Şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri, sulama kooperatifleri ve köylere hizmet götürme birlikleri) Tarım İl Müdürlüklerine tek konuda başvurabilirler.